www.heidehof.dk

Frits Hedegaards slægtsside

Min interesse for slægtsforskning begyndte omkring 2012, da jeg så DR-programmet "Ved du, hvem du er?", hvor syv kendte danskere går på jagt efter deres rødder, for at se hvilke hemmeligheder og overraskelser, der gemmer sig i slægten. Det var i starten en konkret nysgerrighed, som drev mig - for hvad mon der blev af min oldemors brødre, som udvandrede til USA?

Svenske kirkebøger og folketællinger fortæller en sørgelig historie om fattigdom, som åbenbart drev min svenske tipoldefar til at udvandre til Danmark. Cirka 1/3 af den svenske befolkning udvandrede! I Canada har jeg fået kontakt til efterkommere af hans sønner, som udvandrede til USA fra Danmark, da de blev voksne.

På min morfars side, kan slægten føres tilbage til Herredsfogedslægten fra Borum. Kirstin Nørgaard Pedersen fortæller historien i bogen Herredsfogedslægten - Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet.

På min mormors side, kan slægten bl.a. føres tilbage "Bødkerslægten" ved Tjele gods. Wilhelm Kjær Jensen fortæller historien i bogen Slægten Bødker af "Søvig", Lindum sogn.

Muligheden for at benytte kirkebøger som kilde i slægtsforskningen rinder ud omkring år 1600 - og hvad gør man så? Man kan håbe, at man har adelige aner, som i et vist omfang er historisk dokumenterede i andre kilder - f.eks. har ovennævnte herredsfoged Peder Pedersens hustru Maren (eller Marine) Andersdatter adelige rødder og så er man pludselig i familie med både Bild, Skammelsen, Munk, Gøye, Hvide, Høg, Lange, Gyldenstjerne, Rosenkrantz, Glob, Estridsen, Limbek, Regnar Lodbrog og mange flere...og så kan man altså ikke have Ikea-møbler mere :-)

Jeg har været - og er stadig, på en fantastisk rejse, som jeg har vanskeligt ved at se enden på.

Videre til indholdsfortegnelsen

Mail: info@heidehof.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Frits Hedegaard