CV Frits Hedegaard

 

Den korte:

Diplomuddannelse: Organisationsudvikling, Projektledelse - og omstilling.

Over 20 års erfaring med disponering og planlægning af togtrafik i hele Danmark...

Over 20 års erfaring med planlægning af busdrift i Aarhus Amt/Midttrafik...

 

Den laaaange:

Uddannelse:

Ungdomsuddannelse

1977 Realeksamen.

1980 Samfundsmatematisk Studentereksamen.

2001 HH-enkeltfag Matematik B (genopfriskning).

Kort videregående uddannelse (KVU)

1997 Merkonom i Regnskab og Økonomistyring.

Mellemlang videregående uddannelse (MVU)

2006 Diplomuddannelsen i offentlig administration: Organisationsudvikling, Projektledelse - og omstilling. Se diplom

Faglig (efter-)uddannelse

1981-86 Odderbanen: Privatbanernes jernbaneskole (Trafik- og personaleledelse).

1987-88 DSB: Sikkerhedsfagligt specialkursus (Trafikledelse)

1988 DSB: Passagerfagligt specialkursus.

1989 DSB: Godsfagligt specialkursus.

1991 DSB: Planlægnings- og disponeringssystemer.

1992 DSB: Kvalitetsstyring (ISO9001).

1998 Eksternt: Access-kursus inkl. programmering i VBA.

1999 Eksternt: Excel-kursus.

2001 Aarhus Amt: Trapeze-planlægningssystem for busser samt GIS.

2014 Midttrafik: Init-planlægningssystem for busser samt GIS.

2018 Systemer til dokumentation af køretid og passagertal.

Erhvervserfaring 1981-2020

Driftserfaring

Odderbanen/DSB - Trafikleder på stationer og fjernstyringscentraler for personale, tog og bus med ansvar driftsafvikling i her-og-nu-situationen.

Odderbanen/DSB - Ansvarlig for tilkaldelse af personale til udbedring af signal - og/eller sporfejl.

Odderbanen/DSB - Højtalerudkald ved driftsuregelmæssigheder.

Odderbanen/DSB - Billetsalg og kundeinformation.

Odderbanen/DSB - Mødekontrol for togpersonale.

Planlægning og koordinering

DSB - Udfærdigelse af køreplaner for passager- og godstog

DSB - Udfærdigelse af vognløbsplaner for lokomotiver, togsæt og personvogne.

DSB - Udfærdigelse af produktionsplaner for indenlandsk godstrafik samt for grænseoverskridende godstrafik.

DSB - Køreplansrettelser herunder aflysninger og omlægninger af tog.

DSB - Planlægning af sporarbejde.

DSB - Planlægge og koordinere dieselforsyning, rengøring og vask af tog.

Aarhus Amt - Planlægge omkørsler for de regionale busser – f.eks. ved vejarbejde.

Aarhus Amt/Midttrafik - Udfærdigelse af køreplaner og vognløbsplaner for busser.

Midttrafik - Ansvar for holdepladsdisponeringen på Aarhus Rutebilstation.

Projekter

DSB - Køreplanlægger i højhastighedsprojektet (IC3>200 km/t).

DSB - Køreplanlægger i Pendlerprojektet – genåbning af stationer i Aarhusområdet.

DSB - Rangertidsprojektet – effektiv anvendelse af strækningslokomotiver på stationerne.

DSB - Lokomotivplanlægger på Storebælts- og Øresundsprojekterne.

DSB - Analyse og konsekvensberegning ved udrangering af lokomotiver.

Midttrafik - Buserstatningskørsel for Aarhus Nærbane/Letbanen

Midttrafik - Trafikplan(er) Aarhus.

Midttrafik - Djurslandsprojekt.

Midttrafik - Regionens besparelser.

Midttrafik - Ombygning af Aarhus Rutebilstation

Aftaler og kontrakter

DSB - Træffe aftaler med Deutsche Bahn ifm. plan- og særtog (primært militærtog) i grænseoverskridende trafik.

DSB - Lave kontraktoplæg med værksteder mht. materiel-reservestørrelser og eftersynsterminer.

DSB - Træffe aftale om levering af lokomotiver, togsæt, vogne og personale ved særtogskørsel.

Aarhus Amt/Midttrafik - Løbende opfølgning på kontrakter samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

Aarhus Amt/Midttrafik - Træffe aftaler med vognmænd og bestillere.

Optimering

DSB - Sikre optimal ressourceudnyttelse af togsæt, personvogne og lokomotiver i passager- og godstrafik.

DSB - Sikre minimering af tomkørsel af materiel.

DSB - Sikre hensigtsmæssig placering af dieselforsyning, vask, rengøring og eftersyn i forhold til aftalte terminer.

Aarhus Amt/Midttrafik - Sikre optimal udnyttelse af busser i forhold til bestillernes ønsker og økonomi.

Kvalitets- og instruktionsmateriale

DSB/Aarhus Amt/midttrafik - Korrekturlæsning på køreplansmateriale.

DSB - Udarbejdelse af kvalitetsprocedurer herunder ISO 9001.

DSB - Foretage analyser af trafikal regenereringsevne for togtrafikken.

DSB - Udarbejdelse af brugervejledninger/instruktionsmateriale for IT-systemer.

DSB - Udarbejdelse af instruktionsmateriale for stationspersonale.

IT

Privat - Hjemmesideprogrammering og indgående kendskab til Microsoft Access

DSB og Midttrafik - Bruger af Office-pakken (inkl. Access)

DSB - Bruger af reservations-, billetsalgs- og trafikinformationssystemer.

DSB - Brugeransvarlig for trafikinformations- og planlægningssystemer.

DSB - Systemansvarlig/udvikler på planlægningssystem til godstogstrafikken.

DSB - Systemansvarlig/udvikler på fragtberegnings- og statistiksystemer.

DSB/Aarhus Amt/Midttrafik - Bruger af trafikdisponerings- og trafikplanlægningssystemer.

Midttrafik - Passagertællings- og rettidighedssystemer.

Midttrafik - Bruger af GIS-systemer.

Kommunikation og samarbejde

DSB - Samarbejde med Passagerproduktet i forhold til kapacitets- og frekvensønsker til køreplanerne for passagertogene.

DSB – Samarbejde med Godsproduktet i forhold til kapacitetsudnyttelse af lokomotiverne i godstogstrafikken.

DSB - Kommunikation med hoffet ifm. Hendes Majestæts Dronningens togrejser.

DSB - Samarbejde på tværs i hele DSB med produkt- og produktionsenhedsledere, turplanlæggere og øvrige trafikplanlæggere.

Aarhus Amt/Midttrafik - udarbejdelse af materiale til pressemeddelelser, hjemmeside, bestyrelse og andre afdelinger.

Midttrafik - Samarbejde internt med alle afdelinger i hele Midttrafik.

Midttrafik - Samarbejde eksternt med bestillere i kommuner og region samt vognmænd.

Aarhus Amt/Midttrafik - Kontakt til pressen i forbindelse med ændringerne i bustrafikken.

Jobforløb

2010-20XX Midttrafik: Trafik-/Køreplanlægger.

2007-2010 Midttrafik: Faglig koordinator Midttrafik Øst.

2001-2006 Aarhus Amt: Fuldmægtig/køreplanlægger.

1991-2001 DSB: Overtrafikkontrollør, trafikplanlægger i DSB

1990 DSB: Trafikleder og inspektionshavende på Aarhus H.

1986-89 DSB: Trafikleder i Kalundborg og Aarhus.

1981-86 Odderbanen: Trafikleder.

Sprog

Taler og skriver engelsk.

Kendskab til tysk, fransk og nordiske sprog.

Privat og fritid

Jeg er meget interesseret i samfundsforhold, politik og slægtsforskning. Jeg bruger meget tid på madlavning. Elsker at cykle. Om vinteren holder jeg mig i form i min romaskine.

Personlige egenskaber:

Kvalitets- og ansvarsbevidst.

Engageret – vedholdende.

Overblik – systematisk.

Analytisk – kreativ.

 

info@heidehof.dk