Perspektiver

Som jeg har antydet på forsiden, så er der mange perspektiver i slægtsforskningen. Traditionelt set handler det for de fleste om at finde ud af, hvor man stammer fra - hvem er ens forfædre? For mig handler det vist mest om jagten, som udfordrer min stædighed. Jeg har desværre ikke evnen til at give slip. Det har kostet mig tusindvis af timer, at finde nåle i høstakke (ulæselige kirkebøger og skifter), køreture til Landsarkivet i Viborg, samtaler med mange fremmede mennesker. Jeg har også fået skabt relationer til efterkommere i Canada, som jeg skriver med indimellem. En efterforskning af begivenhederne omkring et drab omkring 1970, er det også blevet til.

Her er 3 konkrete eksempler på, hvad slægtsforskningen kan:

1. Det er vel egentlig mest tale om fun facts, men jeg er beslægtet med Sven Olof Joachim Palme, Poul Henningsen forfatterne Karen Christentze Dinesen, Henrik Pontoppidan, Aage Tom Kristensen, Steen Steensen Blicher skuespillerne Jørgen Reenberg (nulevende) og Ebbe Rode samt skagensmaleren Michael Peter Ancher

2. Billedet til højre er fra det Kgl. Bibliotek og viser en skitse af området ved Søballe i Storring sogn, hvor Rane Jonsen angiveligt skulle have haft borgen "Sandgravvold". Borgen findes ikke mere. Det fortælles, at borgen blev revet ned og at "Gammelgaard" blev bygget med byggematerialer fra borgen.

Rane Jonsen var i familie med Hvide slægten - han og Marsk Stig Andersen Hvide blev gjort fredløse efter mordet på Kong Erik Klipping i 1286 - se mere her.

Jeg er beslægtet med både Marsk Stig, Rane Jonsen og Erik Klipping.

Hvide slægtens våbenskjold (Marsk Stigs slægt) har ganske som A. P. Møller Mærsk den syvtakkede stjerne. Om der er en relation til Hvideslægtens Marsk Stig, ved jeg ikke.

Gammelgaard er også interessant for mig, da min fjerne forfader Niels Pedersen, af en helt anden slægtsgren, boede her. Han var født i 1706 og døde i 1777. Han blev far til 22 børn med 3 koner.

3. Bogen "Christian 2." er skrevet af Lars Bisgaard, som er lektor ved SDU, Institut for Historie og forsker i middelalderhistorie. Han udgav i 2019 den meget anmelderroste bog - den første biografi om kongen siden 1800-tallet. Den vejer 2 kilo :-)

Min interesse for bogen blev skabt, fordi den dels sætter Christian 2. (1481-1559) i et nyt og vel mere positivt lys, men også fordi min fjerne forfader præst i Ølby Sogn Christen Christensen 1490-1592 (!) var med Christian 2. under dennes landflygtighed:

†Gravsten, o. 1592, over den 102 år gamle præst Christianus Christiani (Christen Christensen). Stenen lå ifølge Resen i korgulvet og havde følgende indskrift:
»D(omi)n(u)s Christianus Christiani Regis Christierni Secundi regno extorris Cantor, qvem Episcopus Ivarus Munchius ad sacrum ordinavit munus; Mortuus est anno 1592, annum ætatis agens 102
(Hr. Christen Christensen, kantor hos den landflygtige kong Christian II, som blev præsteviet af biskop Ivar Munk, døde i 1592 i en alder af 102 år)«.
Kilde: Nationalmuseet, Danmarks Kirker.

 

Søballe - Storring Sogn

Carl Bloch: Christian II i fængslet på Sønderborg Slot

 

info@heidehof.dk